Første søndagstur…. på en måte

Første søndagstur siden jeg var innlagt på St. Olav.  Bare en uke siden, men jeg trosset angsten og kom meg på fjorden. Det gikk jo helt fint.

Slelvportrett på fjorden.
Slelvportrett på fjorden.
Reklamer