Nanoferie?

Kom over følgende artikkel (fra 2009 riktignok), men likevel. Den fikk meg til å stusse:

– Ferier som varer kun èn natt, også kalt nanoferie, er den nye reisetrenden, […] stadig flere av oss prøver å skjære ned på kostnadene uten å kutte bort ferien. (Artikkel her)

Og så blir det mye snakk videre i artikkelen om Paris og London og hotell og fly og greier. Miljøproblemet ved å fly langt bare for å være der kun én natt blir også tatt opp. Men artikkelforfatterne ser ikke det som ligger rett foran nesa på dem, nemlig at de billigste og mest miljøvennlige nanoferiene er rett utenfor stuedøren.

Eksempler på slike nanoferier jeg har gjennomført i år: