Hemmerdalsheia & Storhaugen

20210918_114404
Fint opp fra Rørvik med utsikt over YTrondheimsfjorden.

Tidlig opp en lørdags morgen for å ta buss til byen og videre til Flakk. Planen var å gå en runde over heiene fra Rørvik fergeleien og ned til Vanvikan for å ta siste hurtigbåt kl. 18:00 tilbake til byen.

FIn oppstigning fra Rørvik og langs høstfarget skogsvei innover mot Tørstadvatnet. De siste 300 metrene var gjennom et hogstfelt før vi fant stien fra Vålvatnet. Vi rastet ved en hytte ved Tørstadvatnet før vi tok oss til Markusveien og videre på Tørstadveien til der skiltet for stien til Hemmerdalsheia står. Der hadde også Barnas Turlag Stadsbygd hengt opp et fint banner. Det er en noen bratte partier opp, og vi møtte en god del småttiser på veien. Vel oppe var det nydelig utsikt over Trondheimsfjorden mot Orkanger, Ingdalen og Lensvika.

Etter en kort pause på Hemmerdalsheia (398 moh) fulgte vi heiene og myrene bort til dagens høyeste punkt, Storhaugen (401 moh) for en ny pause. Her så vi Trondheim i det fjerne og vi regnet ut at vi ikke kunne regne med å rekke siste båt fra Vanvikan, men satset på buss eller taxi til Rørvik for å rekke 19:30-ferjen som korresponderte sånn passelig med buss fra Flakk.

Det var fine klopplagte stier nedover myrene fra Storhaugen, vi tok oss ned stien til Ramdalen og videre langs skogsvei ned til Vanvikan gjenbruksstasjon og langs hovedveien ned til busstoppet i Vollakrysset.

Der fant vi fort ut at buss til Rørvik gikk ikke før på søndag. Så startet jakten på taxi. Intens googling etter «Vanvikan» og «taxi» gav bare telefonnummer som ikke var i bruk (bortsett fra Skaun Taxi, men de er jo på feil side av fjorden). Til slutt ringte jeg TrønderTaxi i Trondheim, som kunne fortelle at det var Leksvik Taxi som kjørte i Vanvikan, men de var til gjengjeld villig til å booke en Taxi til oss. Leksvik Taxi «hadde ikke anledning», så oppdraget gikk videre til Rissa Taxi, men han et stykke unna (Fosen er stort) så det tok litt tid før han kom. Vi mistet 19:30-ferjen med 5 minutter. Da var det ingen annen råd enn å bestille taxi fra Flakk og hjem også. Totalpris for hjemturen var 1100 kroner (men ferja er da i alle fall gratis for oss fotgjengere).

Total distanse på tuen var 16 km.

IMG_20210918_130558
Fin bru over Eksetelva rett ved Tørstadvatnet.
20210918_144033
Barnas Turalg hadde merket starten av stien til Hemmerdalsheia godt.
20210918_151909
Tunge tak opp mot Hemmerdalsheia.
20210918_154530
Mot Storhaugen med Trondheim i det fjerne.
20210918_180024
Fra Ramdalen.
20210918_180447
Fine skogsveier.

6 Bekkedaler

20210905_150029

Jeg la en plan for en urban søndagstur på ca 20 km som skulle følge mest mulig bekkedaler (og rester av bekkedaler) i Trondheim. Jeg kom fram til en tur langs 5 av dem. Det ble 6.

1. Stokkbekkdalen/Schmettowdalen

Dette er den lengste og fineste bekkedalen på østsiden av byen. Og her renner bekken fritt og det er fin turvei i dalen mellom Charlottenlund skole og idrettsbygget på Dragvoll. Denne bekken – Stokkbekken – kommer fra Tømmerholtdammen og renner ut på Grilstad.

2. Fra Risvollan til Nardo.

Her er bekken lagt i rør. Men vi kan høre den godt der det er rist til å samle opp regnvann. Øvre deler her er opparbeidet til park, mens nedre deler er mer skog.

Vi inntok dagens lunsj her

20210905_133102

3. «Blomsterstien»

Fra Moholt og ned til Lerkendal, her er bekken også lagt i rør. Vi har brukt denne mye da vi bodde på Moholt. De senere årene har den blitt oppgradert og funger som viktigste gang- og sykkelvei fra Studentbyen på Moholt og NTNU Gløshaugen.

4. Bekkvolldalen

Fra Moholt og nedover mot Bromstad. Bekken går i rør her også. Stykket nedenfor Sigurd Jorsalfars Veg er nettopp blitt oppgardert. Dalen fortsetter nedenfor Sigurd Munns veg, men ingen sti før en kommer ned til Solvollvegen. Dalen kan krysses både ved Engvegen og Solvollvegen.

20210905_152534

5. Brøsetdalen

Denne dalen går fra Tunga og ned til TSK-huset. Bekken går åpent og det er fin sti langs bekken stort sett hele vegen. Både bekken her og bekken som var i Bekkvolldalen rant ut i Ladebekken som endte opp i dagens Nyhavna.

6. Langs Leangenbekken

Siden Aage i turfølget i sin barndom hadde området ved Leangenbekken som lekeområde, prøvde vi å følge den dalen også. Sånn omtrent i alle fall. Med et flyfoto fra 1937 og sammenholdt med i dag, kunne vi slå fast at han husket sånn noenlunde riktig plassering, og det er jo ikke verst.

Leangenbekken
Leangenbekkens løp fra 1937 plassert i det moderne Trondheim
20210905_125405